BLOC CALdesplugues

Bloc d'informació i opinió de la CAL d'Esplugues

17.2.11

LITERATURA... DIGITAL? (1)

L’aparició de les noves tecnologies audiovisuals i, sobretot, d’Internet, han obert, augmentat i canviat en gran manera, les possibilitats d’expressió literària, ja que el fet de poder aplicar els diferents elements que ens ofereixen les noves tecnologies arriba a crear una nova manera literària de fer, i també d’interpretar, els textos en general i els narratius en particular.

La literatura digital, la narrativa, el relat, la poesia digital són noves categories que han aparegut dins del món literari. Tan noves i tan recents que, malgrat la quantitat d’estudis ja existents, resta encara un gran camp per explorar i per experimentar i, també sobretot, per reflexionar i analitzar.

Es fa difícil encabir la literatura digital dins dels paràmetres i dels gèneres literaris coneguts. Potser caldria veure-la com un nou marc d’expressió literària encara força desconegut i on tenen cabuda –com sempre ha succeït al llarg de la història de la literatura- els nous elements, en aquest cas tecnològics, que ens aporta l’època actual.

La realitat és que, quan encara es fa difícil definir que cal entendre per literatura, ens enfrontem a un nou terme: literatura digital; una definició que com apunta Raine Koskimaa (Koskimaa, Raine. (2005) ¿Qué es la literatura digital? Dins del recull Textualidades electrónicas. Nuevos escenarios para la literatura) "produeix una certa incomoditat i, fins i tot, hostilitat entre la gent”. Sembla com si els dos termes haguessin de ser excloents i que optar per un d’ells eliminaria immediatament l’altra.

És, doncs, la literatura digital incompatible amb el que fins ara hem entès per literatura? Els nous textos literaris significaran l’arraconament i la desaparició a llarg termini del format llibre?

En cap cas cal veure la literatura digital com un enemic de la literatura “tradicional” i molt menys encara com un element que, segons els catastrofistes habituals, farà desaparèixer els llibres i les llibreries que quedarien substituïdes per la pantalla de l’ordinador i per el món virtual d’Internet. Ambdós conceptes no són excloents, sinó paral•lels, complementaris.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada